Herein you will find all the Dezorian words that Raja has so far given to us (with the possible exception of some of the words listed in the names list in The Dezorian Dictionary). They are listed first in Dezorian/English, then in English/Dezorian.


Dezorian/English

banapoot        why (question)

bee^aa         prose (n)

buruku         know (v), knowledge (n)

buvik          communicate (v)

buvikvaa        language (n)

caad          exist (v)

deel          town (n)

deK           now (adv)

dot           non-Dezorian (n)

duTorus         Dezoris (n)

duTorus^oor       Dezorian (n, adj)

feT           love (n, v)

feen          this (adj)

fuun          that (adj)

ger^oobar^ek peeTu   Garuberk Tower (n)

goom          fire (n)

goombee^us jooksej   Gumbious Temple (n)

goomsej         holy fire (n)

guraasejpaa^o      evil (n)

guwuren         Guaron (n)

jiit          visit (n, v)

jorred         eclipse (n)

jorred ^al^iimiTsej   Eclipse Torch (n)

jook          home (n)

jooksej         church (n)

jut           Jut (n)

kinsii         fight (v)

kuronu peeTu      Corona Tower (n)

kunsej         bishop (n)

Kio           all, every

larmu          Laerma (n, adj)

laak          man (n)

laakonee^u       laconia (n)

laakonee^u^oor     laconian (adj)

laaksej         priest (n)

laak^eb         woman (n)

lem           snow (v)

leen          hope (n, v)

maagosu goomsej     watch flame (n)

mel           snow (n)

melfuute        snowstorm (n)

menobee         Menobe (n)

mees          Meese (n)

miin          room (n)

motevee^u        Motavia (n)

motevee^u^oor      Motavian (n, adj)

museetu         meseta (money) (n)

musketket        Musk Cat (n)

neK           when (syntatic marker)

no^uluT         never-ending debate (n)

nuvel          Naval (n)

paasaa         good (adj.)

pala          hello (excl)

pala          welcome, greet (v)

pelmu          Palma (n)

pelmu^oor        Palman (n, adj)

penTat         noble (n)

pii           great (adj)

piiK          greatest (adj)

puum          to gamble (v)

rees^el         Reshel (n)

rees^i         friend (n)

rikros         Rykros (n)

rin           son (n)

rin^eb         daughter (n)

rii^oon         Ryuon (n)

rom           cold (adj)

romroo         hot (adj)

roon          enjoy (v)

rooslim         mountain (n)

rooslimpek       snow mountain (n)

sidkin         torture palace (n)

sidkin^ee        torture palaces (pl n)

sik^oor         Skure (n)

sinik          assist (v)

tek           govern (v)

tiileer         Tyler (n)

Tendik         freak, kook (n)

TiKesbe         see (v)

Tireep         head (n)

Tosu          Zosa (n)

val           ice (n)

vap           computer (n)

vov           follow (v)

wel^us         night (n)

wel^usgoom       moon (n)

wuub          power (n)

^al^iimiT        torch (n)

^atareKT^eeu      spiritual renewal (n)

^aameeT         corrupt (v)

^ebsi          no (excl)

^ejik          speak, say (v)

^elgo          Algo (n)

^elgo^oor        Algolian (n, adj)

^elpelatin ^ersi    Alplatin Plateau (n)

^ersi          plateau (n)

^espir^oor       Esper (n, adj)

^eeu          and

^isbe          yes (excl)

^iikooto        Ikuto (n)

^oonsan         be happy (v)

^uukbu         Aukba (n)

English/Dezorian

Algo (n)        ^elgo

Algolian (n)      ^elgo^oor

all, every       Kio

Alplatin Plateau (n)  ^elpelatin ^ersi

and           ^eeu

assist, to assist (v)  sinik

Aukba (n)        ^uukbu

bishop (n)       kunsej

cold (adj)       rom

communicate (v)     buvik

computer (n)      vap

Corona Tower (n)    kuronu peeTu

corrupt (v)       ^aameeT

daughter (n)      rin^eb

Dezorian (n, adj)    duTorus^oor

Dezoris (n)       duTorus

eclipse (n)       jorred

Eclipse Torch (n)    jorred ^al^iimiTsej

enjoy (v)        roon

Esper (n, adj)     ^espir^oor

exist (v)        caad

every, all       Kio

evil (n)        guraasejpaa^o

fight (v)        kinsii

fire (n)        goom

follow (v)       vov

freak (n)        Tendik

friend (n)       rees^i

gamble, to gamble (v)  puum

Garuberk Tower (n)   ger^oobar^ek peeTu

good (adj.)       paasaa

govern (v)       tek

great (adj)       pii

greatest (adj)     piiK

Guaron (n)       guwuren

Gumbious Temple (n)   goombee^us jooksej

happy (v)        ^oonsan

head (n)        Tireep

hello (excl)      pala

holy fire (n)      goomsej

hope (n, v)       leen

house (n)        jook

hot (adj)        romroo

ice (n)         val

Ikuto (n)        ^iikooto

Jut (n)         jut

know (v)        buruku

knowledge (n)      buruku

laconia (n)       laakonee^u

laconian (adj)     laakonee^u^oor

Laerma (n, adj)     larmu

language (n)      buvikvaa

love (n, v)       feT

man (n)         laak

Meese (n)        mees

Menobe (n)       menobee

meseta (n)       museetu

moon (n)        wel^usgoom

Motavia (n)       motevee^u

Motavian (n, adj)    motevee^u^oor

mountain (n)      rooslim

Musk Cat (n)      musketket

Naval (n)        nuvel

never-ending      no^uluT
 debate (n)

night          wel^us

no (excl)        ^ebsi

noble (n)        penTat

non-Dezorian (n)    dot

now (adv)        deK

Palma (n)        pelmu

Palman (n, adj)     pelmu^roo

plateau (n)       ^ersi

power (n)        wuub

priest (n)       laaksej

prose (n)        bee^aa

Reshel (n)       rees^el

room (n)        miin

Rykros (n)       rikros

Ryuon (n)        rii^oon

see (v)         TiKesbe

Skure (n)        sik^oor

speak, say (v)     ^ejik

snow (n)        mel

snow (v)        lem

snow mountain (n)    rooslimpek

snow storm (n)     melfuute

son (n)         rin

spiritual renewal (n)  ^atareKT^eeu

temple (n)       jooksej

that (adj)       fuun

this (adj)       feen

torch (n)        ^al^iimiT

torture palace (n)   sidkin

torture palaces (pl n) sidkin^ee

town (n)        deel

Tyler (n)        tiileer

visit (n, v)      jiit

watch flame (n)     maagosu goomsej

welcome, greet (v)   pala

when (syntatic m.)   neK

why (question)     banapoot

woman (n)        laak^eb

yes (excl)       ^isbe

Zosa (n)        Tosu

Return to the Dezorian Dictionary